آزمایشگاه‌های مهریز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی فاطمه الزهرا مهریز بلوار هفت تیر
مرکز بهداشت مهریز خیابان شهید مطهری
مرکز بهداشتی درمانی ارنان مهریز ارنان
مرکز بهداشتی درمانی تأمین اجتماعی مهریز بلوار 7 تیر
مرکز بهداشتی درمانی تنگ چنار مهریز تنگ چنار
مرکز بهداشتی درمانی خورمیز مهریز خورمیز
مرکز بهداشتی درمانی شهید رجایی مهریز خیابان مصلی خمینی
شرکت تعاونی سینا آزما پژوهش ( آزمایشگاه امام رضا ) مهریز یزد . شهرستان مهریز . بلوارهفتم تیر. جنب بانک تجارت