آزمایشگاه‌های ممسنی

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) ممسنی جاده بوان
پاسارگارد ممسنی بلوار 7 تیر – درمانگاه شبانه روزی پاسارگارد
دکتر آزمون ممسنی ممسنی – ساختمان دکتر آزمون
دکتر ابطحی ممسنی کوچه هنرستان
دکتر حسین بهروزی ممسنی کوچه پزشکان
مرکز بهداشت شماره یک ممسنی کوچه هنرستان
مرکز بهداشتی درمانی بابامنیر ممسنی روستای بابامنیر
مرکز بهداشتی درمانی کوپن ممسنی روستای کوپن
مرکز بهداشتی درمانی مصیری ممسنی مصیری – درمانگاه شهید نیکنام
مرکز بهداشتی درمانی میشان ممسنی روستای میشان
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بابامنیر ممسنی ممسنی-روستای بابامنیر
مرکز بهداشتی درمانی روستایی پرین ممسنی ممسنی-روستای پرین
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دشت آزادگان ممسنی ممسنی-روستای دشت آزادگان
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دولت آباد حسنی ممسنی ممسنی-روستای دولت آباد حسنی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کوپن ممسنی زیر نظر دانشگاه : شیراز
مرکز بهداشتی درمانی روستایی مهرنجان ممسنی ممسنی-روستای مهرنجان
مرکز بهداشتی درمانی روستایی میشان ممسنی ممسنی-روستای میشان
مرکز بهداشتی درمانی شهری مصیری ممسنی ممسنی-مصیری-خیابان اصلی
مرکز بهداشتی درمانی شهری نورآباد ممسنی ممسنی- نورآباد-کوچه هنرستان
ولی عصر ممسنی ممسنی-جاده بوان