آزمایشگاه‌های مشکین شهر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان ولیعصرمشکین شهرمشگین شهر
درمانگاه امام رضامشکین شهرمیدان جانبازان - درمانگاه امام رضا
درمانگاه رازیمشکین شهرخیابان امام خمینی – خ شهید آیت پلاک 149
دکتر نوریانمشکین شهرمشگین شهر – خیابان خیام ( کوچه برق سابق )
مرکز بهداشتی درمانی (شهری روستائی ) مرکز رضیمشکین شهرشهرستان مشگین شهر بخش رضی مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی (شهری روستائی ) مرکز لاهرودمشکین شهرشهرستان مشگین شهر بخش لاهرود مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی (شهری روستائی ) مرکز مرادلومشکین شهرشهرستان مشگین شهر بخش مرادلو مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 شهری شهرستان مشگین شهرمشکین شهرشهرستان مشگین شهرخ سعدی (جاده موئیل ) مرکز 3 شهری
مرکز بهداشتی درمانی شماره 5 شهری شهرستان مشگین شهرمشکین شهرشهرستان مشگین شهر خ باهنر جنوبی مرکز شماره 5 شهری