آزمایشگاه‌های مشهد


نام آزمایشگاه شهر آدرس
درمانگاه آرین فردوس مشهد خیابان سیدی - بین صبا 17 و 15 - درمانگاه آرین فردوس
درمانگاه آزادگان توس مشهد شهرک شهیدرجایی - بین حر 24 و 26 - درمانگاه آزادگان توس
درمانگاه بقیه الله اعظم مشهد بلوار فردوسی - درمانگاه بقیه الله اعظم
درمانگاه پارس مشهد انتهای خواجه ربیع - درمانگاه پارس
درمانگاه پاسارگاد مشهد کوی امیر بلوار ولیعصر (عج) - بین 9 و 11 - درمانگاه پاسارگاد
درمانگاه پیروزی مشهد بلوار پیروزی - میدان حر - درمانگاه پیروزی
درمانگاه تخصصی دیابت پارسیان مشهد خیابان جهانبانی - بین چهار راه گلستان و چمران 8 - درمانگاه تخصصی دیابت پارسیان