آزمایشگاه‌های مسجد سلیمان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان 22 بهمنمسجد سلیمانکلگه
بیمارستان امام خمینی ( ره )مسجد سلیمانکلگه
بیمارستان پارسمسجد سلیمانخیابان آزادی – جنب قنادی نوشین
پلی کلینیک تأمین اجتماعیمسجد سلیماندرمانگاه شبانه روزی جنب دانشگاه آزاد اسلامی
درمانگاه دکتر صادقیمسجد سلیمانخیابان آزادی – پ 12188
مرکز شماره 4 کلگهمسجد سلیمانکلگه – درمانگاه کلگه
مهرمسجد سلیمانخیابان آزادی سه راهی پشت برج
ازمایشگاه بیمارستان شفامسجد سلیمانسه راهی سد شهید عباسپور- جنب دانشگاه ازاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
کوثرمسجد سلیمانخیابان آزادی