آزمایشگاه‌های مریوان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشت کامیارانمریوانخیابان امام (ره) – نبش چهارراه
بیمارستان ا...اکبرمریوانبلوار رسالت
پاتوبیولوژی پارسمریوانبلوار رسالت – ساختمان پزشکان میلاد
دانشمریوانبلوار رسالت – روبروی مخابرات
مرکز بهداشت مریوانمریوانشهرک بهاران – روبروی کمیته امداد
شهرهمریوانخیابان امام _ جنب بیمه خدمات درمانی
های مراکز بهداشتیمریوانمیدان نوروز-- شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان
بیمارستان فجرمریوانبلوار رسالت
بیمارستان بوعلیمریوانمریوان - بلوار کردستان
های مراکز بهداشتیمریوانمیدان نوروز-- شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان
های مراکز بهداشتیمریوانمریوان