آزمایشگاه‌های مراغه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پاستورمراغهخیابان خواجه نصیر شمالی - دربند شیخ تاج
دکتر خسرویمراغهمراغه - خیابان خواجه نصیر شمالی
دکتر رادمنشمراغهمراغه- خ امام-جنب داروخانه شمس
دکتر صدیقیمراغهمراغه - خیابان خواجه نصیر شمالی - ساختمان پزشکان
دکتر وزیریمراغهمراغه - چهارراه مسلم - پاساژ جبلی - طبقه دوم
تشخیص طبی درجه یک مراغهمراغهمراغه - جنب بیمه تامین اجتماعی - آزمایشگاه تشخیص طبی مرکزی
مرکزبهداشتی ودرمانی خداجومراغهمراغه - خداجو - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی خداجو
آنالیز مراغهمراغهخیابان خواجه نصیر جنوبی جنب پاساژ شمس
بیمارستان امیرالمومنین مراغهمراغهبالاتر از جاده نوا
بیمارستان سینا مراغهمراغهخیابان دانشسرا
بیمارستان شهید بهشتی مراغهمراغهسه راه کوره خانه
دانش مراغهمراغهمراغه خیابان خواجه نصیر کوچه شمس