آزمایشگاه‌های ماکو

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان قدس ماکوماکوخیابان امام
پاستورماکومیدان مرکزی
شفاماکوخیابان امام چهارراه مرکزی
مرکز بهداشتماکوکمربندی شهید قنبری
دانش ماکوماکوماکو-خیابان امام-روبروی بیمارستان فجر-ساختمان پزشکان رازی-طبقه اول
دکترقهرمانزادهماکوماکو-خیابان امام-پایین ترازشهرداری-طبقه اول -ساختمان mtp
بیمارستان فجرماکوخیابان امام -جنب اداره برق-بیمارستان فجر
مرکز بهداشتی درمانی بازرگانماکوماکو
مرکز بهداشتی درمانی دیم قشلاقماکوماکو
مرکز بهداشتی درمانی ستادیماکوماکو
ستادی مرکز بهداشت ماکوماکوسایت ب
مرکز بهداشتی درمانی بازرگانماکوروستای بازرگان
مرکز بهداشتی درمانی پلدشتماکوپلدشت - خ سرباز - چهار راه استاد شهریار
مرکز بهداشتی درمانی شوطماکوشوط - خ امام
مرکز بهداشتی درمانی نازکماکوروستای نازک
مرکز بهداشتی درمانی یولاگلدیماکوروستای یولاگلدی