آزمایشگاه‌های لنگرود

نام آزمایشگاهشهرآدرس
شفالنگرودلنگرود-خیابان امام خمینی(ره)-ساختمان دارالشفا
دکتر هاشم پورلنگرودخیابان امام خمینی ساختمان پزشکی شفا
دکتر مهرداد رحیمیلنگرودخیابان امام خمینی روبروی بانک ملت مرکزی -کوچه رزاقی
درمانگاه امام حسین (ع)لنگرودلنگرود-خ 17 شهریور جنب بانک کشاورزی
پاتوبیولوژی دیلنگرودخیابان امام (ره)(کوچه کفش ملی
بیمارستان امینی لنگرودلنگرودلنگرود-
مرکز بهداشتی و دروانی کوملهلنگرودکومله مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشت لنگرودلنگرودلنگرود -مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی و درمانی شلمانلنگرودلنگرود -شلمان -آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی
مهرلنگرودلنگرود-خیابان امام خمینی-روبروی کفش ملی-ساختمان پزشکان پارس کلینیک
پاستورلنگرودلنگرود -خیابان امام (ره)- کوچه دکتر طلو عی( ابوذر)- ساختمان پزشکان آریان
مرکز درمانی لنگرودلنگرودلنگرود-خیابان حافظ-جنب قرارگاه نیروی انتظامی