آزمایشگاه‌های لاهیجان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان سیدالشهدا لاهیجانیانلاهیجانلاهیجان -روستای بازکیاگوراب
دیلاهیجانلاهیجان-خیابان شهید کریمی-کوچجه توکلی-ساختمان حجت-طبقه اول وهمکف
اکسیرلاهیجانلاهیجان-خیابان 22 آبان-جنب مخابرات-ساختمان پزشکان آپادانا
مهرلاهیجانلاهیجان-خیابان شهید کریمی-کوچه توکلی
شریفلاهیجانخیابان انقلاب ـ مجتمع پزشکی شکوفه
دکتر جواد جلالیلاهیجانخیابان شهید کریمی ـ کوچه برق
پاتوبیولو‍ژی رازیلاهیجانخیابان انقلاب-جنب آژانس اسدی -بن بست اسدی
پاتوبیولوژی پارسلاهیجانلاهیجان-خیابان استقامت-روبروی مخابرات قدیم(امیرشهید)-مجتمع مرکزی پزشکان
بیمارستان شفالاهیجانخیابان کاشف شرقی اول میدان دکتر حشمت
بیمارستان شفالاهیجانخیابان کاشف شرقی اول میدان دکتر حشمت
آرمایشگاه درمانگاه امیر شهیدلاهیجانلاهیجان -پشت استخر درمانگاه امیر شهید
آرمایشگاه درمانگاه صدیقه طاهرهلاهیجانلاهیجان درمانگاه صدیقه طاهره
مرکر درمانی لاهیجانلاهیجانلاهیجان -روبروی استخر-درمانگاه تخصصی لاهیجان
بهارلاهیجانلاهیجان-خیابان شهیدکریمی-کوچه توکلی-ساختمان پوریا-طبقه هم کف و سوم
بیمارستان 22 آبانلاهیجانلاهیجان -بیمارستان 22 آبان