آزمایشگاه‌های لامرد

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان بعثتلامرداشکنان
بیمارستان فاطمه الزهرالامردمهر
بیمارستان ولیعصر (عج)لامردلامرد
دکتر رضویلامردخیابان 15 خرداد
مرکز بهداشتی درمانی چاه-عینیلامردچاه عینی (علا مرودشت)
مرکز بهداشتی درمانی صدیقه طاهرهلامردمرکز بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی گله دارلامردروستای مهر – گله دار
دکتر رضویلامردخیابان 15 خرداد روبروی بانک تجارت
مرکز بهداشتی درمانی روستایی چاهورزلامردلامرد-روستای چاهورز
مرکز بهداشتی درمانی شهری صدیقه طاهرهلامردلامرد-بخش مرکزی
مرکز بهداشتی درمانی شهری علامرودشتلامردلامرد- بخش علامرودشت
ولی عصرلامردلامرد
دکتر محمدیانلامردلامرد بلوار شاهد کوچه 8 درب دوم