آزمایشگاه‌های لالی

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ازمایشگاه بیمارستان امیدلالیخ بسیج
مرکزشماره 2 شهریلالیبلوارامام چهار راه کلانتری