آزمایشگاه‌های لارستان


نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام رضا (ع)لارستانابتدای جاده لار - گراش
بیمارستان امیدوارلارستاناوز
بیمارستان امیرالمومنین (ع)لارستانگراشت
بیمارستان خنجلارستانخنج – کیلومتر 3 جاده لار
بیمارستان علی اصغر (ع)لارستانلار-بیرم -بیمارستان علی اصغر بیرم
پاستورلارستانشهر جدید-روبروی کلینیک مهر
دکتر ابوطالب مدرسیلارستانشهر جدید 30 متری هلال احمر کلینیک تخصصی مهر
دکتر زاتهدی نژادلارستانشهر جدید – میدان فرمانداری
دکتر مهرابیلارستانگراش – مقابل حسینیه اعظم
زمانیلارستانخنج – خیابان توحید – خیابان ابونجم – ساختمان دانیالی
مرکز بهداشتی درمانی اردلارستانروستای ارد
مرکز بهداشتی درمانی اوزلارستاناوز – درمانگاه شماره یک
مرکز بهداشتی درمانی بلغانلارستانروستای بلغان
مرکز بهداشتی درمانی بنارویهلارستانروستای بنارویه
مرکز بهداشتی درمانی بیرملارستانبیروم
مرکز بهداشتی درمانی جویملارستانروستای جویم
مرکز بهداشتی درمانی خنجلارستانخنج
مرکز بهداشتی درمانی خورلارستانروستای خور
مرکز بهداشتی درمانی دهکویهلارستانروستای ده کویه
مرکز بهداشتی درمانی شادروان زمانیلارستانشهر جدید
مرکز بهداشتی درمانی صاحب الزمانلارستانشهر قدیم
مرکز بهداشتی درمانی عماددهلارستانروستای عمادده
مرکز بهداشتی درمانی فیشورلارستانروستای فیشور
مرکز بهداشتی درمانی کورهلارستاناوز – مرکز بهداشتی درمانی کوره
مرکز بهداشتی درمانی گراشلارستانگراش – مرکز بهداشتی درمانی شماره یک
مرکز بهداشتی درمانی لارلارستانشهر جدید – درمانگاه علی ابن موسی الرضا
مرکز بهداشتی درمانی لطیفیلارستانلار (لارستان)
اوز شماره 2لارستانلار -اوز درمانگاه شماره 2
خیریه رهگذرلارستانلا ر -شهر قدیم -محله نو-درمانگاه خیریه رهگذر
درزلارستانلار- روستای درز