آزمایشگاه‌های قرچک

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ایرانقرچکقرچک -بلوار اصلی ـ کوچه 110 ـ شماره 16
پویاقرچکقرچک- خیابان اصلی- خیابان کریم آبادی- کوچه داروخانه کیاست
تامین قرچکقرچکقرچک
دارالشفاء حضرت مهدیقرچکقرچک- جنب مخابرات
دکتر عبدالرحیم زادهقرچکقرچک -روبروی اداره برق
شفاقرچکقرچک ـ خیابان محمد آباد - مهدیه سوم
گاماقرچکقرچک