آزمایشگاه‌های فومن

نام آزمایشگاهشهرآدرس
شفافومنابتدای خیابان شهداء ـ ساختمان شفا
پاتوبیولوژی فومنفومنخیابان شهدا ـ جنب داروخانه دکتر مقیمی-داخل کوچه
بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)فومنفومن -روستای کردآباد
مرکز بهداشتی درمانی ماکلوانفومنفومن-ماکلوان- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی ماسولهفومنفومن -ماسوله- آزمایشگاه
مرکز درمانی فومنفومنفومن-خیابان امام-روبروی پارک کودک-خیابان چمران
مرکز بهداشت فومنفومنفومن - خیابان امام (ره)