آزمایشگاه‌های صومعه سرا

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی و درمانی ناصر کیادهصومعه سرالاهیجان -ناصر کیاده
مرکز بهداشتی و درمانی مرجغلصومعه سراصومعه سرا تولم شهر بعداز پل مرکز بهداشتی مرجغل
مرکز بهداشتی و درمانی گوراب زرمیخصومعه سراصومعه سرا گوراب زرمیخ بعد از پاسگاه نیروی انتظامی
پاتوبیولوژی پارسصومعه سراخیابان برشنورد کوچه حسینی نیا پلاک 9
پاتوبیولوژی پارسصومعه سراخیابان برشنورد کوچه حسینی نیا پلاک 9
بیمارستان امام خمینی(ره)صومعه سراصومعه سرا-بلوار امام خمینی
دکترکرباسیصومعه سراصومعه سرا-خیابان برشنورد-جنب داروخانه دکترفردصمیمی-پلاک47
رازیصومعه سراخیابان جعفری-کوچه منتظر
مهرصومعه سراخیابان برشنورد ـ کوچه ستایش-مجتمع پزشکی بهار-طبقه همکف
مرکز بهداشتی و درمانی شماره یکصومعه سراصومعه سرا خ امام روبروی مسجد ولی عصر عج