آزمایشگاه‌های شیروان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینیشیروانشیروانخ-امام رضا (ع)
درمانگاه شهید نظامشیروانشیرون
دکتر جاویدیشیروانخ-امامرضا (ع)-بن بست مقیمی روبرو بانک مسکن
دکتر رضوانیشیروانخ امام رضا (ع)- خ شفا پلاک14
مرکز بهداشتشیروانخابان امارضا (ع)- جنب خابان شفا-مرکزبهداشت شیروان
مرکز خانلقشیروانشیروان- روستای خانلق-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز لوجلیشیروانشیروان- شهر لوجلی- مرکزبهداشتی درمانی
مرکز ینگی قلعهشیروانشیروان- روستای ینگه قتعه-مرکزبهداشتی درمانی
درمانگاه شهید نظام تامین اجتماعیشیروانبلوار معلم-جنب جهانگردی
تشخیص طبی و آسیب شناسی بالینی و تشریحی ایداتقتمششیروانشیروان- خیابان امام رضا-روبروی بیمارستان قدیم- ساختمان پزشکان ابن سینا- زیر زمین