آزمایشگاه‌های شوش

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان نظام مافیشوشجاده اندیمشک اهواز
بیمارستان پاستورشوشخیابان جنب دعبل خزاعی – بین شهید دانش و شهید رجائی – پ 8
تأمین اجتماعیشوشخیابان زمین شهری – جنب بانک رفاه کارگران
درمانگاه امام رضا ( ع )شوشمنطقع آخر آسفالت خ شهید مصطفی خمینی جنب مسجد امام رضا ( ع )
درمانگاه امام علی ( ع ) تأمین اجتماعیشوشبلوار امام جعفر صادق ( ع )
درمانگاه شماره 3شوشخیابان خرمشهر
سیناشوشخیابان امام خمینی – جنب درمانگاه فتح المبین
مرکز بهداشت شوششوشخیابان شهید دانش مرکز بهداشت شماره 1
هفت تپهشوشهفت تپه روبروی سینما