آزمایشگاه‌های شهرکرد


نام آزمایشگاهشهرآدرس
الزهراشهرکردشهرکرد - خیابان دوازده محرم مجتمع امام صادق
المهدیشهرکردشهرکرد - خیابان دکتر شریعتی کوچه 44 پلاک 1
بیمارستان امام علیشهرکردشهرکرد - فرخ شهر - بیمارستان امام علی
بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکردشهرکردشهرکرد - خیابان دکتر شریعتی
بیمارستان هاجر شهرکردشهرکردشهرکرد خیابان پرستار
پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعیشهرکردشهرکرد - خیابان مولوی
درمانگاه تخصصی تامین اجتماعیشهرکردشهرکرد - خیابان انتقال خون
مرجع دانشگاهیشهرکردشهرکرد خیابان فردوسی تقاطع مولوی
مرکز بهداشتنی سامانشهرکردشهرکرد - سامان
مرکز بهداشتی حیدریشهرکردشهرکرد - حیدری
مرکز بهداشتی سورشجانشهرکردشهرکرد سورشجان
مرکز بهداشتی شماره 1شهرکردشهرکرد - خ سعدی غربی - جنب مسجد امام حسن
مرکز بهداشتی شماره 2شهرکردشهرکرد تقاطع بوعلی سینا خیابان خواجه نصیر
مرکز بهداشتی شهرکیانشهرکردشهرکرد - شهرکیان
مرکز بهداشتی شیخ شبانشهرکردشهرکرد - شیخ شبان
مرکز بهداشتی طاقانکشهرکردشهرکرد طاقانک
مرکز بهداشتی هورهشهرکردشهرکرد - هوره
مرکز بهداشتی وانانشهرکردشهرکرد وانان
مرکز بهداشتی و درمانی فرخشهرشهرکردشهرکرد - فرخشهر مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1
نورشهرکردشهرکرد - سامان - خیابان عمان
مرکز تحقیقات دانشکده پزشکی شهرکردشهرکردشهرکرد - رحمتیه - دانشکده پزشکی
تشخیص طبی و پاتولوژی پاستورشهرکردشهرکرد - میدان انقلاب ساختمان پزشکان
درمانگاه امام رضا (ع)شهرکردشهرکرد - خیابان سعدی عربی روبروی بانک ملی
شفاشهرکردشهرکرد - خیابان 12 محرمجنوبی ساختمان پزشکان سینا
مهرشهرکردشهرکرد - خ سعدی شرقی ـ مجتمع پزشکی
مرکز بهداشتی باردهشهرکردشهرکرد - بارده
مرکز بهداشتی بنشهرکردشهرکرد - بن
مرکز بهداشتی چالشترشهرکردشهرکرد چاشتر روبروی بیمارستان رسالت
مرکز بهداشتی خراجیشهرکردشهرکرد روستای خراجی
مرکز بهداشتی سودجانشهرکردشهرکرد سودجان