آزمایشگاه‌های شهرکرد


نام آزمایشگاه شهر آدرس
الزهرا شهرکرد شهرکرد - خیابان دوازده محرم مجتمع امام صادق
المهدی شهرکرد شهرکرد - خیابان دکتر شریعتی کوچه 44 پلاک 1
بیمارستان امام علی شهرکرد شهرکرد - فرخ شهر - بیمارستان امام علی
بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد شهرکرد شهرکرد - خیابان دکتر شریعتی
بیمارستان هاجر شهرکرد شهرکرد شهرکرد خیابان پرستار
پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی شهرکرد شهرکرد - خیابان مولوی
درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شهرکرد شهرکرد - خیابان انتقال خون
مرجع دانشگاهی شهرکرد شهرکرد خیابان فردوسی تقاطع مولوی
مرکز بهداشتنی سامان شهرکرد شهرکرد - سامان
مرکز بهداشتی حیدری شهرکرد شهرکرد - حیدری
مرکز بهداشتی سورشجان شهرکرد شهرکرد سورشجان
مرکز بهداشتی شماره 1 شهرکرد شهرکرد - خ سعدی غربی - جنب مسجد امام حسن
مرکز بهداشتی شماره 2 شهرکرد شهرکرد تقاطع بوعلی سینا خیابان خواجه نصیر
مرکز بهداشتی شهرکیان شهرکرد شهرکرد - شهرکیان
مرکز بهداشتی شیخ شبان شهرکرد شهرکرد - شیخ شبان
مرکز بهداشتی طاقانک شهرکرد شهرکرد طاقانک
مرکز بهداشتی هوره شهرکرد شهرکرد - هوره
مرکز بهداشتی وانان شهرکرد شهرکرد وانان
مرکز بهداشتی و درمانی فرخشهر شهرکرد شهرکرد - فرخشهر مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1
نور شهرکرد شهرکرد - سامان - خیابان عمان
مرکز تحقیقات دانشکده پزشکی شهرکرد شهرکرد شهرکرد - رحمتیه - دانشکده پزشکی
تشخیص طبی و پاتولوژی پاستور شهرکرد شهرکرد - میدان انقلاب ساختمان پزشکان
درمانگاه امام رضا (ع) شهرکرد شهرکرد - خیابان سعدی عربی روبروی بانک ملی
شفا شهرکرد شهرکرد - خیابان 12 محرمجنوبی ساختمان پزشکان سینا
مهر شهرکرد شهرکرد - خ سعدی شرقی ـ مجتمع پزشکی
مرکز بهداشتی بارده شهرکرد شهرکرد - بارده
مرکز بهداشتی بن شهرکرد شهرکرد - بن
مرکز بهداشتی چالشتر شهرکرد شهرکرد چاشتر روبروی بیمارستان رسالت
مرکز بهداشتی خراجی شهرکرد شهرکرد روستای خراجی
مرکز بهداشتی سودجان شهرکرد شهرکرد سودجان