آزمایشگاه‌های شهرضا

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان سجادشهرضاخیابان بهشتی
بیمارستان صاحب‌الزمانشهرضاخیابان صاحب‌الزمان
پیام تندرستیشهرضاخیابان صاحب‌الزمان
زایشگاه سمیهشهرضابلوار امام خمینی
سیدالشهداءشهرضابلوار انقلاب
شفاشهرضاخیابان تاسوعا - خیابان بهشتی
کلینیک کسائیشهرضاخیابان حکیم فرزانه - میدان پیروزی
مرکزیشهرضاخیابان حکیم فرزانه - جنب پاساژ متقی
ناظم الاطباءشهرضاخیابان بیت‌العباس
دکتر ناظم الاطباءشهرضاخیابان بهشتی -مقابل بیت العباس
بیمارستان امیرالمومنین (ع)شهرضاشهرضا
بیمارستان صاحب الزمان (ع)شهرضاشهرضا
پیام تندرستیشهرضاخیابان صاحب الزمان
سیدالشهداشهرضافلکه مرکزی خیابان انقلاب اسلامی -طبقه فوقانی قرض الحسنه
درمانگاه تامین اجتماعی شهرضاشهرضاشهرضا - بلوار مطهری - روبروی خیابان آزادگان
دکتر قدیریانشهرضاخیابان حکیم فرزانه مجتمع پزشکی مرکزی
شفاشهرضامیدان تاسوعا-اول خیابان شهید بهشتی