آزمایشگاه‌های شمیرانات

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی بومهنشمیراناتبومهن.خیابان امام
مرکز بهداشتی درمانی سد لتیانشمیراناتسد لتیان جنب خانه های سازمانی
مرکز بهداشتی درمانی فشمشمیراناتفشم.خ.اصلی