آزمایشگاه‌های شاهین شهر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان گلدیسشاهین شهرشاهین شهر
بیمارستان میمهشاهین شهرمیمه
پویششاهین شهرخیابان عطار
درمانگاه سرخوششاهین شهرشاهین شهر
دکتر صولتیشاهین شهرخیابان فردوسی
دکتر گلستانیشاهین شهردولت آباد
سجادشاهین شهرخیابان فردوسی
شبکه برخوار و میمهشاهین شهربرخوار و میمه
شماره 2 شاهین شهرشاهین شهرشاهین شهر
عبادشاهین شهرخیابان نظامی غربی
فردوسیشاهین شهرخیابان فردوسی
کلینیک امام حسینشاهین شهرخیابان فردوسی
کلینیک شهرآراشاهین شهرخیابان فردوسی
مرکز بهداشت خورزوقشاهین شهرمرکز بهداشت خورزوق
مرکز بهداشت دولت‌آبادشاهین شهردولت‌آباد
مرکز بهداشت شاهین شهرشاهین شهربرخوار و میمه
مرکز بهداشت گزشاهین شهربرخوار
مرکز بهداشت وزوانشاهین شهروزوان و میمه
درمانگاه شیانه روزی پارسشاهین شهرشاهین شهر – بلوار امام خمینی بلوار فردوسی فرعی 1 شرقی
بیمارستان حضرت محمد (ص)شاهین شهرمیمه - بیمارستان
بیمارستان گلدیسشاهین شهرشاهین شهر
پلی کلینیک شاهین شهرشاهین شهرشاهین شهر - خیابان دهخدا - فرعی 3 شرقی
پویششاهین شهرخیابان عطار فرعی 4 شرقی پلاک 107
تشخیص طبی سجادشاهین شهرخیابان فردوسی فرعی 228مقابل بانک مسکن
درمانگاه تامین اجتماعی میمهشاهین شهرمیمه خیابان انقلاب اسلامی - خیابان گلزار
درمانگاه شبانه روزی امام حسین (ع)شاهین شهرخیابان فردوسی -فرعی 2 شرقی
درمانگاه شهرآراشاهین شهربلوار امام خمینی -
دکتر صولتیشاهین شهرخیابان فردوسی فرعی 1 غربی پلاک 16
سروششاهین شهرخورزوق -خیابان شهید بهشتی پلاک 99 جنب داروخانه دکتر زمانی
فردوسیشاهین شهرخ فرودسی ـ کوچه فرعی 2 شرقی پلاک 46