آزمایشگاه‌های شاهین شهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان گلدیس شاهین شهر شاهین شهر
بیمارستان میمه شاهین شهر میمه
پویش شاهین شهر خیابان عطار
درمانگاه سرخوش شاهین شهر شاهین شهر
دکتر صولتی شاهین شهر خیابان فردوسی
دکتر گلستانی شاهین شهر دولت آباد
سجاد شاهین شهر خیابان فردوسی
شبکه برخوار و میمه شاهین شهر برخوار و میمه
شماره 2 شاهین شهر شاهین شهر شاهین شهر
عباد شاهین شهر خیابان نظامی غربی
فردوسی شاهین شهر خیابان فردوسی
کلینیک امام حسین شاهین شهر خیابان فردوسی
کلینیک شهرآرا شاهین شهر خیابان فردوسی
مرکز بهداشت خورزوق شاهین شهر مرکز بهداشت خورزوق
مرکز بهداشت دولت‌آباد شاهین شهر دولت‌آباد
مرکز بهداشت شاهین شهر شاهین شهر برخوار و میمه
مرکز بهداشت گز شاهین شهر برخوار
مرکز بهداشت وزوان شاهین شهر وزوان و میمه
درمانگاه شیانه روزی پارس شاهین شهر شاهین شهر – بلوار امام خمینی بلوار فردوسی فرعی 1 شرقی
بیمارستان حضرت محمد (ص) شاهین شهر میمه - بیمارستان
بیمارستان گلدیس شاهین شهر شاهین شهر
پلی کلینیک شاهین شهر شاهین شهر شاهین شهر - خیابان دهخدا - فرعی 3 شرقی
پویش شاهین شهر خیابان عطار فرعی 4 شرقی پلاک 107
تشخیص طبی سجاد شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 228مقابل بانک مسکن
درمانگاه تامین اجتماعی میمه شاهین شهر میمه خیابان انقلاب اسلامی - خیابان گلزار
درمانگاه شبانه روزی امام حسین (ع) شاهین شهر خیابان فردوسی -فرعی 2 شرقی
درمانگاه شهرآرا شاهین شهر بلوار امام خمینی -
دکتر صولتی شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 1 غربی پلاک 16
سروش شاهین شهر خورزوق -خیابان شهید بهشتی پلاک 99 جنب داروخانه دکتر زمانی
فردوسی شاهین شهر خ فرودسی ـ کوچه فرعی 2 شرقی پلاک 46