آزمایشگاه‌های شاهرود

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ازمایشگاه عظیما (درمانگاه شهید رجائی)شاهرودخیابان فردوسی مقابل اداره دارائی و اقتصاد
سیناشاهرودمیدان امام ابتدای خیابان 22 بهمن ساختمان پزشکان شفا
سجادشاهرودخیابان 22بهمن ساختمان پزشکان بهار
رازیشاهرودمیدان امام ابتدای خیابان امام
درمانگاه شهید ناصر بیاریشاهرودخیابان 22 بهمن روبروی خ ابن یمین
دانششاهرودخیابان 22 بهمن نرسیده به مسجدقرآن پلاک 251
درمانگاه رضویشاهرودخیابان شهید صدوقی چهارراه مدرسه قلعه
درمانگاه البرز شرقیشاهرودخیابان تهران شهرسازی ذوب آهن
مرکزبهداشتی درمانی میغانشاهرودشاهرود- روستای میغان- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی نردینشاهرودشاهرود روستای نردین - مرکز بهداشتی درمانی نردین
مرکز بهداشتی درمانی میامیشاهرودشاهرود میامی مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی مجنشاهرودشاهرود- مجن مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی کلاته خیجشاهرودشاهرود - کلاته خیج مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی قلعه نو خرقانشاهرودشاهرود روستای قلعه نو خرقان مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی فرومدشاهرودشاهرود روستای فرومد مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی طرودشاهرودشاهرود روستای طرود مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی شهید رجائی ( عظیما)شاهرودشاهرود - خیابان فردوسی جنب مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی زمان آبادشاهرودشاهرود - روستای زمان آباد - مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی حسین آباد کالپوششاهرودشاهرود روستای حسین آباد کالپوش مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی بکرانشاهرودشاهرود روستای بکران - مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی بسطامشاهرودشاهرود - بسطام مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بسطام
ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بیارجمندشاهرودشاهرود بیارجمند مرکز بهداشتی درمانی
بیمارستان امام حسین (ع)شاهرودانتهای 28متری توحیدی
بیمارستان خاتم الانبیاءشاهرودبلوار تهران جنب ترمینال مسافربری
بیمارستان فاطمیهشاهرودخیابان 22 بهمن نرسیده به میدان آزادی
پاتوبیولوژی مهرشاهرودخیابان 22بهمن-مجتمع حضرت رسول اکرم
تامین اجتماعیشاهرودخیابان 22بهمن
درمانگاه صدریشاهرودخیابان کمربندی بالا - جنب بنیاد شهید