آزمایشگاه‌های شازند

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر صدیقی نژادشازندشازند- خیابان امام خمینی
درمان بسترشازندمرکز بهداشت
صدراشازندابتدای بلوار شهید مطهری پلاک ثبتی810/41
بیمارستان امام خمینی(ره)شازندشازند
مرکز بهداشتی و درمانی هفتهشازندشازند، روستای هفته،مرکز بهداشتی درمانی هفته
مرکز بهداشتی و درمانی صمصامیهشازندشازند، صمصامیه، روستای 5علی ، مرکز بهداشتی درمانی صمصامیه
مرکز بهداشتی و درمانی شهرک مهاجرانشازندشازند، شهرک مهاجران ، کوی فرهنگیان،پامچال 2، جنب شرکت عمران، مرکز بهداشتی درمانی شهرک مهاجران
مرکز بهداشتی و درمانی شماره یکشازندشازند -فلکه فرمانداری
مرکز بهداشتی و درمانی بازنهشازندشازند، روستای بازنه، مرکز بهداشتی درمانی بازنه
مرکز بهداشتی و درمانی امام رضا (قبل از ازدواج و مواد مخدر )شازندشازند، نوبنیاد، مرکزدرمانبستر امام رضا
مرکز بهداشتی و درمانی 22بهمنشازندشازند، 4 راه ازنا، مرکز بهداشتی درمانی 22 بهمن
مرکز بهداشت و درمانی آستانهشازندشازند، شهر آستانه ، خ دکتر بهشتی، مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی آستانه
ازمایشگاه خصوصی پاستورشازندشازند خ انقلاب جنب پاساژ تعاونی روستایی
مرکز بهداشتی و درمانی هندودرشازندشازند، روستای هندودر، مرکز بهداشتی درمانی هندودر
مرکز بهداشتی و درمانی نهرمیانشازندشازن روستای نهرمیان، مرکز بهداشتی درمانی نهرمیان
مرکز بهداشتی و درمانی قدمگاهشازندشازند، روستای قدمگاه، مرکز بهداشتی درمانی قدمگاه