آزمایشگاه‌های شازند

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر صدیقی نژاد شازند شازند- خیابان امام خمینی
درمان بستر شازند مرکز بهداشت
صدرا شازند ابتدای بلوار شهید مطهری پلاک ثبتی810/41
بیمارستان امام خمینی(ره) شازند شازند
مرکز بهداشتی و درمانی هفته شازند شازند، روستای هفته،مرکز بهداشتی درمانی هفته
مرکز بهداشتی و درمانی صمصامیه شازند شازند، صمصامیه، روستای 5علی ، مرکز بهداشتی درمانی صمصامیه
مرکز بهداشتی و درمانی شهرک مهاجران شازند شازند، شهرک مهاجران ، کوی فرهنگیان،پامچال 2، جنب شرکت عمران، مرکز بهداشتی درمانی شهرک مهاجران
مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک شازند شازند -فلکه فرمانداری
مرکز بهداشتی و درمانی بازنه شازند شازند، روستای بازنه، مرکز بهداشتی درمانی بازنه
مرکز بهداشتی و درمانی امام رضا (قبل از ازدواج و مواد مخدر ) شازند شازند، نوبنیاد، مرکزدرمانبستر امام رضا
مرکز بهداشتی و درمانی 22بهمن شازند شازند، 4 راه ازنا، مرکز بهداشتی درمانی 22 بهمن
مرکز بهداشت و درمانی آستانه شازند شازند، شهر آستانه ، خ دکتر بهشتی، مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی آستانه
ازمایشگاه خصوصی پاستور شازند شازند خ انقلاب جنب پاساژ تعاونی روستایی
مرکز بهداشتی و درمانی هندودر شازند شازند، روستای هندودر، مرکز بهداشتی درمانی هندودر
مرکز بهداشتی و درمانی نهرمیان شازند شازن روستای نهرمیان، مرکز بهداشتی درمانی نهرمیان
مرکز بهداشتی و درمانی قدمگاه شازند شازند، روستای قدمگاه، مرکز بهداشتی درمانی قدمگاه