آزمایشگاه‌های سیرجان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام رضا (ع)سیرجانسیرجان – بیمارستان امام رضا (ع)
مرکز بهداشتی درمانی بلوردسیرجانسیرجان -بخش پاریز
مرکز بهداشتی درمانی پاریزسیرجانپاریز
مرکز بهداشتی درمانی نجف شهرسیرجاننجف شهر
کرمان- پاتوبیولوژی دکتر شفیعیسیرجانخیابان شریعتی کوچه اعله ساختمان پزشکان
کرمان -آزمایشگاه پایگاه نیروی دریاییسیرجانسیرجان پایگاه نیروی دریایی
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه خیریه فاطمیه (س)سیرجانسیرجان بلوار سید جمال الدین اسد آبادی جنب شهر بازی
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه شهید زندی نیاسیرجانسیرجان خیابان دکتر شریعتی چهارراه سپاه
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان شهید غرضیسیرجانسیرجان خیابان شفا بیمارستان غرضی
کرمان -پاتوبیولوژی دکتر تاج آبادیسیرجانسیرجان خیابان امام کوچه شهید کامجو جنب رادیو لوژی
کرمان -تشخیص طبی عمومی دکتر شفا زندسیرجانسیرجان خ شریعتی ساختمان پزشکان رازی
کرمان -تشخیص طبی عمومی دکتر خاتمیسیرجانسیرجان - خیابان امام کوچه 24 جنب دکتر ادیب پور
کرمان -تشخیص طبی عمومی دکتر کیهانیسیرجانخیابان شریعتی ـ روبروی بیمه ایران مجتمع پزشکی فردوسی
مرکز بهداشتی و درمانی زید آبادسیرجانسیرجان - زید آباد
کرمان -پاتوبیولوژی دکتر دهستانیسیرجانسرجان - خیابان قدس ساختمان پزشکان متخصص دکتر بزرگمهر
مرکزی مرکز بهداشت سیرجانسیرجانسیرجان -میدان شهرداری -روبروی شورای شهر -درمانگاه ولی عصر
مرکز بهداشتی و درمانی پاریزسیرجانسیرجان - پاریز
مرکز بهداشتی و درمانی نجف شهرسیرجانسیرجان - نجف شهر