آزمایشگاه‌های سلماس

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس سلماس سلماس-بلوارجمهوری اسلامی-بیمارستان خاتم الانبیاء
مرکز بهداشتی درمانی تازه شهر سلماس سلماس
مرکز بهداشتی درمانی ستادی سلماس سلماس
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر حسن زاده سلماس سلماس-ابتدای خیابان مدرس
دکتررحیمی پورسلماس سلماس آ.غ-سلماس-تقاطع خیابان امام وقرنی
مرکز بهداشتی درمانی تازه شهر سلماس روستای تازه شهر
آژمایشگاه ستادی مرکز بهداشت سلماس سلماس خ شهداء تقاطع چمران