آزمایشگاه‌های سراب

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امامسرابسراب - خیابان امام
جابربن حیانسرابسراب - خیابان شهید مطهری
دکتر پیمانسرابسراب - خیابان شهید مطهری - روبروی راسته بازار
تشخیص طبی مرکزی سرابسرابسراب - خ شهید مطهری شمالی - شبکه بهداشت ودرمان
مرکزبهداشتی ودرمانی شربیانسرابشربیان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی شربیان
مرکزبهداشتی ودرمانی شماره 3سرابسراب -خ امام -کوی فرهنگیان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی شماره 3
مرکزبهداشتی ودرمانی مهربانسرابمهربان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی مهربان
دانش سرابسرابسراب چهارراه فردوسی کوچه علامه مرتضوی