آزمایشگاه‌های سراب

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام سراب سراب - خیابان امام
جابربن حیان سراب سراب - خیابان شهید مطهری
دکتر پیمان سراب سراب - خیابان شهید مطهری - روبروی راسته بازار
تشخیص طبی مرکزی سراب سراب سراب - خ شهید مطهری شمالی - شبکه بهداشت ودرمان
مرکزبهداشتی ودرمانی شربیان سراب شربیان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی شربیان
مرکزبهداشتی ودرمانی شماره 3 سراب سراب -خ امام -کوی فرهنگیان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی شماره 3
مرکزبهداشتی ودرمانی مهربان سراب مهربان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی مهربان
دانش سراب سراب سراب چهارراه فردوسی کوچه علامه مرتضوی