آزمایشگاه‌های سبزوار


نام آزمایشگاهشهرآدرس
امداد شهید دکتر بهشتیسبزوارخیابان رازی
پارسسبزوارخیابن کاشفی شمالی – روبروی بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکیسبزوارنقاب – خیابن اسرار شمالی – پاساژ مهران
درمانگاه شهید خسرو جردیسبزوارسبزوار-خیابان بسیج
دکتر رمضانعلی عابدیسبزوارنقاب – خیابان اسرار شمالی
دکتر زرگریانسبزواربین کاشفی و فلکه فرمانداری – مجتمع پزشکی امین
دکتر سجودی مقدمسبزوارخیابان کاشفی شمالی
دکتر محمد واسعیسبزواربلوار توحید شهر
محمود قناتیسبزوارمیدان باغ ملی ساختمان پزشکان پاستور
دکتر محمود محمدیانیسبزوارنقاب – خیابان بیهق – ابتدای قائم – روبری پزشکی قانونی
شهید باغانیسبزوارنقاب – خیابان اسد آبادی – روبری سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی
شهیدان مبینیسبزوارخیابان کاشفی شمالی
قمر بنی هاشم (ع)سبزوارنقاب
مرکز بهداشتسبزوارشهر سلطان آباد – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتسبزوارشهر داور زن – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتسبزوارشهر روداب – مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشتسبزوارشهر ششتمد – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتسبزوارخیابان طالقانی – روبروی حسینیه نجم – مرکز بهداشت
مرکز دیابتسبزوارمیدان 7 تیر – جنب اورژانس 115
ازمایشگاه درمانگاه شهید خسروجردی تامین اجتماعیسبزوارسبزوار-خیابان بسیج
ازمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان سبزوارسبزوارخیابان طالقانی
ازمایشگاه مرکزدرمانی شهید باغانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیسبزوارخیابان اسدابادی
تشخیص طبی و پاتولوژی سیناسبزوارسبزوار خیابان کاشفی شمالی پلاک 71
بیمارستان واسعیسبزوارسبزوار-بلوار توحیدشهر
دکتر عابدیسبزوارسبزوار-خیابان اسرار شمالی
ازمایشگاه دانشگاه علوم پزشکیسبزوارخیابان اسرار شمالی
بیمارستان جغتایسبزوارسبزوار-جغتای
ایرانسبزوارسبزوار-خیابان اسدابادی
پارسسبزوارسبزوار-خیابان کاشفی شمالی روبروی بیمارستان شهیدان مبینی
دکتر زرگریانسبزوارسبزوار-خیابان نواب صفوی