آزمایشگاه‌های زرند

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام علی (ع)زرندزرند بلوار جمهوری اسلامی خیابان پرستار
بیمارستان سینازرندخیابان فلسطین
قائمزرندزرند- میدان امام طبقه فوقانی داروخانه یگانه
مرکز بهداشتی درمانی دشتخاکزرنددشتخاک – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی طغرالجردزرندمرکز بهداشتی درمانی طغرالجرد
مرکز بهداشتی درمانی کوهبنانزرندمرکز بهداشتی درمانی کوهبنان
مرکز بهداشتی درمانی یزدان شهرزرندیزدان شهر
کرمان -پاتولوژی دکتر حسن زادهزرندزرند - خیابان چمران - میدان 7 تیر - ساختمان پزشکان شفا
مرکز بهداشتی درمانی خانوکزرندزرند -خانوک
ازمایشگاه مرکزی مرکز بهداشت زرندزرندزرند- چهارراه برق شبکه بهداشت و درمان
مرکز بهداشتی درمانی دشتخاکزرندزرند - دشتخاک-جنب پمپ بنزین
مرکز بهداشتی درمانی سیریززرندزرند -سیریز
مرکزبهداشتی درمانی روح ابادزرندزرند -روح اباد
مرکز بهداشتی درمانی ریحانشهرزرندزرند - ریحانشهر