آزمایشگاه‌های زابل

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امیرالمومنین (ع)زابلکیلومتر 5 جاده زابل - زاهدان
بیمارستان سیدالشهداءزابلزهک – خیابان 22 بهمن
خاتم الانبیاء (ص)زابلخیابان بعثت
دکتر احمدیزابلخیابان بعثت
ازمایشگاه سلزابلمیدان جهاد - خیابان مفتح
مرکزی سیستانزابلخیابان شهید باقری – جنب مصلا
ادیمیزابلشهرستان ادیمی
بنجارزابلشهر بنجار
حیدر آبادزابلشهرستان زابل- روستای حیدر آباد
بیمارستان امام خمینی (ره)زابلمیدان جهاد خیابان شهید مفتح
مرکزی سیستانزابلزابل-خیابان شهید باقری جنب مصلی
محمد آبادزابلشهر محمد آباد
شهرک علی اکبرزابلشهرک علی اکبر