آزمایشگاه‌های رودهن

نام آزمایشگاهشهرآدرس
خاتم رودهن-درمانگاهرودهنرودهن
رودهنرودهنرودهن ـ خیابان اصلی ـ روبروی کلانتری 13
مرکز جراحی نکورودهنرودهن