آزمایشگاه‌های رودبار

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی و درمانی منجیلرودباررود بار - منجیل خامام روبروی بانک رفاه
مرکز بهداشتی و درمانی بره سررودباررودبار - بره سر
مرکز بهداشتی و درمانی جیرندهرودباررودبار جیرنده مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشتی و درمانی رستم آبادرودباررودبار رستم آباد
مرکز بهداشت رودبار (درمانگاه شاره 1)رودباررودبار پایین بازار محله دارستان
فاضلرودبارخلیل آباد-کوچه شهید علیپور
بیمارستان ولی عصر رودباررودباررودبار-خلیل آباد
مرکز بهداشتی و درمانی لوشانرودباررودبار - لوشان خ امام جنب سازمان تامین اجتماعی
مرکز درمانی لوشانرودبارلوشان-ابتدای بلوار خرمشهر-روبروی آپارتمانهای سیمان خزر
مرکزبهداشتی درمانی زهکلوترودباررودبارجنوب -اسلام اباد-روستای زهکلوت
مرکزی رودبار جنوبرودباررودبارجنوب - شبکه بهداشت و درمان