آزمایشگاه‌های روانسر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1روانسرروانسر روبروی ناحیه مقاومت بسیج
مرکز بهداشتی درمانی روستایی قشلاقروانسرروانسر بخش شاهو مرکز بهداشتی درمانی قشلاق