آزمایشگاه‌های روانسر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 روانسر روانسر روبروی ناحیه مقاومت بسیج
مرکز بهداشتی درمانی روستایی قشلاق روانسر روانسر بخش شاهو مرکز بهداشتی درمانی قشلاق