آزمایشگاه‌های رفسنجان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ابن سینارفسنجانخیابان معلم کوچه شماره 21 پلاک 4
بالینیرفسنجانمیدان آیت ا... سعیدی – مرکز آموزشی درمانی علی بن ابن ابیطالب (ع)
پاتولوژی دانشکده پزشکیرفسنجانخیابان شریعتی غربی – جنب دانشکده پزشکی
پاتولوژی دکتر رهنمارفسنجانبلوار مدرس- كوچه مدرس ٧- پلاك ٤
پاستوررفسنجانبلوار مدرس – ساختمان پزشکان متخصص
تشریحیرفسنجانمیدان آیت ا... سعیدی – مرکز آموزشی درمانی علی بن ابیطالب (ع)
درمانگاه حکیم مس سرچشمهرفسنجانشهرک سرچشمه – درمانگاه حکیم مس
دکتر خادم-پوررفسنجانخیابان امام خمینی (ره) – ساختمان پزشکان
دکتر شهیدی زندیرفسنجانمیدان شهداأ – ابتدای خیابان شهداء طبقه پائین داروخانه فلاح
زایشگاه نیک نفسرفسنجانخیابان شهداء
مرکز بهداشتی درمانی مرادیرفسنجانخیابان شهداء – مرکز آموزشی درمانی مرادی
مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهریرفسنجانخیابان امام خمینی (ره) – مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهری
درمانگاه تأمین اجتماعیرفسنجانرفسنجان-خیابان حجت-درمانگاه تأمین اجتماعی
وابستگی سازمانی : درمانگاهی (تامین اجتماعی)رفسنجانرفسنجان-بلوارزیتون، مجتمع پزشکی آتیه
مرکز درمانی(اورژانس)ولی عصر(عج) اناررفسنجانشهر انار
مرکز بهداشتی درمانی کشکوییهرفسنجانرفسنجان- شهر کشکوییه
ازمایشگاه دانشکده پزشکیرفسنجانرفسنجان -میدان انقلاب -دانشکده پزشکی
مرکز بهداشتی و درمانی حمید ابادرفسنجانرفسنجان -دهستان حمید اباد
مرکز بهداشتی ودرمانی بهرمان نوقرفسنجانرفسنجان -بخش بهرمان نوق
مرکز بهداشتی ودرمانی حسین اباد اناررفسنجانحسین اباد انار
مرکز بهداشتی ودرمانی خنامانرفسنجانرفسنجان -دهستان خنامان
مرکز بهداشتی ودرمانی شریف اباد کشکوئیهرفسنجانرفسنجان -شهر کشکوئیه -دهستان شریف اباد
مرکز بهداشتی ودرمانی فردوسیه نوقرفسنجانرفسنجان -بخش فردوسیه نوق
مرکز بهداشتی ودرمانی لطف اباد کشکوئیهرفسنجانرفسنجان -شهر کشکوئیه -دهستان لطف اباد
مرکز بهداشتی ودرمانی هرمز ابادرفسنجانرفسنجان -دهستان هرمز اباد