آزمایشگاه‌های رفسنجان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ابن سینا رفسنجان خیابان معلم کوچه شماره 21 پلاک 4
بالینی رفسنجان میدان آیت ا... سعیدی – مرکز آموزشی درمانی علی بن ابن ابیطالب (ع)
پاتولوژی دانشکده پزشکی رفسنجان خیابان شریعتی غربی – جنب دانشکده پزشکی
پاتولوژی دکتر رهنما رفسنجان بلوار مدرس- كوچه مدرس ٧- پلاك ٤
پاستور رفسنجان بلوار مدرس – ساختمان پزشکان متخصص
تشریحی رفسنجان میدان آیت ا... سعیدی – مرکز آموزشی درمانی علی بن ابیطالب (ع)
درمانگاه حکیم مس سرچشمه رفسنجان شهرک سرچشمه – درمانگاه حکیم مس
دکتر خادم-پور رفسنجان خیابان امام خمینی (ره) – ساختمان پزشکان
دکتر شهیدی زندی رفسنجان میدان شهداأ – ابتدای خیابان شهداء طبقه پائین داروخانه فلاح
زایشگاه نیک نفس رفسنجان خیابان شهداء
مرکز بهداشتی درمانی مرادی رفسنجان خیابان شهداء – مرکز آموزشی درمانی مرادی
مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهری رفسنجان خیابان امام خمینی (ره) – مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهری
درمانگاه تأمین اجتماعی رفسنجان رفسنجان-خیابان حجت-درمانگاه تأمین اجتماعی
وابستگی سازمانی : درمانگاهی (تامین اجتماعی) رفسنجان رفسنجان-بلوارزیتون، مجتمع پزشکی آتیه
مرکز درمانی(اورژانس)ولی عصر(عج) انار رفسنجان شهر انار
مرکز بهداشتی درمانی کشکوییه رفسنجان رفسنجان- شهر کشکوییه
ازمایشگاه دانشکده پزشکی رفسنجان رفسنجان -میدان انقلاب -دانشکده پزشکی
مرکز بهداشتی و درمانی حمید اباد رفسنجان رفسنجان -دهستان حمید اباد
مرکز بهداشتی ودرمانی بهرمان نوق رفسنجان رفسنجان -بخش بهرمان نوق
مرکز بهداشتی ودرمانی حسین اباد انار رفسنجان حسین اباد انار
مرکز بهداشتی ودرمانی خنامان رفسنجان رفسنجان -دهستان خنامان
مرکز بهداشتی ودرمانی شریف اباد کشکوئیه رفسنجان رفسنجان -شهر کشکوئیه -دهستان شریف اباد
مرکز بهداشتی ودرمانی فردوسیه نوق رفسنجان رفسنجان -بخش فردوسیه نوق
مرکز بهداشتی ودرمانی لطف اباد کشکوئیه رفسنجان رفسنجان -شهر کشکوئیه -دهستان لطف اباد
مرکز بهداشتی ودرمانی هرمز اباد رفسنجان رفسنجان -دهستان هرمز اباد