آزمایشگاه‌های رضوانشهر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی و درمانی رضوانشهررضوانشهررضوانشهر مرکز شبانه روزی شماره 1
مرکز بهداشتی و درمانی پر ه سررضوانشهررضوانشهر -پره سر مرکز بهداشتی و درمانی
دکتر غلامینرضوانشهرمیدان نماز
سلامترضوانشهرگیلان-رضوانشهر-ماه کوچه-پلاک22-طبقه هم کف واول