آزمایشگاه‌های رزن

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان ولیعصر (عج)رزنرزن
دکتر شعبانیرزنرزن - سه راه قروه - روبروی بانک ملی - آزمایشگاه دکتر شعبانی
مرکز بهداشتی درمانیرزندمق- مرکز بهداشتی و درمانی
مرکزیرزنشهرک فرهنگیان- مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1رزنقروه- مرکز بهداشتی شماره 1- جنب بانک سپه
ازمایشگاه مرکز بهداشت قروهرزنقروه مرکز بهداشتی شماره یک جنب بانک سپه
بوعلی سینارزنرزن سه راهی قروه ابتدای خیابان ستار ابراهیمی جنب داروخانه لقمان
بیمارستان ولیعصر (عج)رزنرزن-بلوار امام خمینی پایین تر از سه راه قروه
مرکز بهداشت دمقرزندمق مرکز بهداشت
مرکزی مرکز بهداشت رزنرزنرزن شهرک فرهنگیان