آزمایشگاه‌های رزن

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) رزن رزن
دکتر شعبانی رزن رزن - سه راه قروه - روبروی بانک ملی - آزمایشگاه دکتر شعبانی
مرکز بهداشتی درمانی رزن دمق- مرکز بهداشتی و درمانی
مرکزی رزن شهرک فرهنگیان- مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 رزن قروه- مرکز بهداشتی شماره 1- جنب بانک سپه
ازمایشگاه مرکز بهداشت قروه رزن قروه مرکز بهداشتی شماره یک جنب بانک سپه
بوعلی سینا رزن رزن سه راهی قروه ابتدای خیابان ستار ابراهیمی جنب داروخانه لقمان
بیمارستان ولیعصر (عج) رزن رزن-بلوار امام خمینی پایین تر از سه راه قروه
مرکز بهداشت دمق رزن دمق مرکز بهداشت
مرکزی مرکز بهداشت رزن رزن رزن شهرک فرهنگیان