آزمایشگاه‌های رامهرمز

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینیرامهرمزخیابان ولی عصر ( عج )
دکتر هاشمیرامهرمزخیابان امام – پ 3
شهداء تأمین اجتماعیرامهرمزمیدان ارشاد روبروی اداره ارشاد اسلامی
مرکز بهداشتی باوجرامهرمزلاوج - مرکز بهداشتی باوج
مرکز شماره یک شهریرامهرمزهفتگل – جنب تاکسی سرویس ماهان
مرکزیرامهرمززمین شهری روبروی مرکز بهداشت شهرستان رامهرمز
آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر باقررامهرمزخیابان امام چهارراه طالقانی پاساژ قدسی
دکتر زارعیرامهرمزخیابان امام- کوچه ال خمیس