آزمایشگاه‌های دیواندره

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دیواندرهدیواندرهخیابان امام (ره)
مرکز بهداشت دیواندرهدیواندرهخیابان امام - کوچه فتح امبین
بیمارستان امام خمینیدیواندرهخیابان شیهد باقری
پاتوبیولوژی شهریاردیواندرهشهرستان دیواندره - خیابان 16 متری