آزمایشگاه‌های دنا

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی بنستاندناروستای بنستان
مرکز چیتابدناروستای چیتاب
مرکز بهداشتی درمانی سی سختدناسی سخت
مرکز شبانه روزی پاتاوهدنامرکز روستایی پاتاوه