آزمایشگاه‌های دزفول

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان آیت ا ... نبویدزفولجاده سالحی
بیمارستان ارتش 580دزفولابتدای جاده دزفول و اندیمشک
بیمارستان گنجویاندزفولجاده دزفول - اندیمشک
بیمارستان پایگاه چهارم شکاریدزفولحد فاصل جاده دزفول اندیمشک
درمانگاه امام خمینیدزفولخیابان شهید دانش- نبش سلمان فارسی
درمانگاه تأمین اجتماعی شماره دودزفولخیابان شهید فلاح دار
درمانگاه تأمین اجتماعی شماره یکدزفولخ طالقانی
درمانگاه ولی عصر ( عج )دزفولخیابان مقاومت – جنب آتش نشانی
درمانگاه دکتر جمالیدزفولخیابان نشاط – پ 39 فرعی
درمانگاه دکتر رشیدیاندزفولخیابان آفرینش – تقاطع طالقانی – پشت داروخانه ولی عصر( عج )
درمانگاه دکتر شفیعی نیادزفولخیابان طالقانی
درمانگاه دکتر عصاریاندزفولمیدان امام خمینی – خیابان طالقانی – جنب داروخانه نجات
درمانگاه دکتر عطاردزفولمیدان ثلث خیابان منتظری مقابل مبلیران
درمانگاه دکتر علی برزندزفولخیابان شریعتی – پ 6252
دکتر فرجاد نیادزفولخیابان طالقانی – کوچه شهربانی – مجتمع پزشکی میلاد
طب کاردزفولآذری میدان افشار
فارابیدزفولخیابان آفرینش – جنب کانون فرهنگی شاهد
مرکز بهداشت سردشتدزفولسردشت
مرکز بهداشت شمس آباددزفولشمس آباد
مرکز بهداشت شهرک خیبردزفولشهرک خیبر
مرکزی شماره یکدزفولبلوار جمهوری اسلامی
ازمایشگاه شفادزفولخیابان افرینش- نبش طالقانی
افزایش بخش به درمانگاه رازیدزفولدزفول-کوی مدرس نبش خیابان هفتم
دکتر رشیدیاندزفولخ آفرینش نبش خ طالقانی
درمانگاه امام علیدزفولخ روستا- بین شهید بهشتی و حضرت رسول
درمانگاه سبز قبادزفولخ - امام خمینی شمالی- جنب استانه سبز قبا
دکتر مجدی نسبدزفولخیابان نشاط_ بین طالقانی و انقلاب مجتمع پزشکی نشاط