آزمایشگاه‌های دالاهو

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی روستایی ریجابدالاهودالاهو - دهستان ریجاب - ابتدای ورودی شهرک ریجاب
مرکز بهداشتی درمانی روستایی گهوارهدالاهودالاهو - بخش گهواره - مرکز بهداشتی درمانی گهواره
مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2دالاهوکرند غرب - بلوار قصر شیرین - شهرک 300 دستگاه - درمانگاه شماره 2