آزمایشگاه‌های دالاهو

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی روستایی ریجاب دالاهو دالاهو - دهستان ریجاب - ابتدای ورودی شهرک ریجاب
مرکز بهداشتی درمانی روستایی گهواره دالاهو دالاهو - بخش گهواره - مرکز بهداشتی درمانی گهواره
مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2 دالاهو کرند غرب - بلوار قصر شیرین - شهرک 300 دستگاه - درمانگاه شماره 2