آزمایشگاه‌های خوی

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ازمایشگاه پاتوبیولوژی دانشخویخوی-خیابان امام - کوچه جلالی ساختمان پزشکان
بیمارستان امام خمینی(ره)چایپاره(قره ضیاالدین)خویخوی-بخش قره ضیائ الدین-بیمارستان امام خمینی چایپاره
بیمارستان شهیدمدنیخویخوی -میدان ولیعصر(عج)
بیمارستان قمربنی هاشمخویخوی-میدان بسیجخیابان شهیدمنتظری-بیمارستان قمربنی هاشم
دکتربنکداریخویخیابان امام نبش خیابان سلامت بخش ساختمان پزشکان
زریابخویخیابان امام جنب بانک ملی
تشخیص طبی پاستورخویخوی-خیابان امام خمینی-اول کوچه شهربانی-ساختمان پزشکان
تشخیص طبی مهرخویخوی-خیابان امام-روبروی پاساژشهرداری-اول کوچه نوراله خان
تشخیص طبی ولیعصرخویخوی-خ امام-کوچه باقرخان -پلاک 2
مرکز بهداشتی درمانی دیزج دیزخویخوی
مرکز بهداشتی درمانی زرآبادخویخوی
مرکز بهداشتی درمانی زریخویخوی
مرکز بهداشتی درمانی ستادیخویخوی
مرکز بهداشتی درمانی قطورخویخوی
ستادی مرکز بهداشت خویخویخ شریعتی
مرکز بهداشتی درمانی زرآبادخویروستای زرآباد
مرکز بهداشتی درمانی قره ضیاءالدینخویخ ؟
مرکز بهداشتی درمانی قطورخویروستای قطور